Català

Laboral

El nostre departament laboral el permetrà externalitzar la gestió administrativa de recursos humans. Des de l'elaboració de contractes fins a la confecció de nòmines, sempre amb el màxim rigor i professionalitat per que pugui centrar els seus esforços en la gestió del seu negoci.
Laboral - Engranatges

Contractes


L'assessorem sobre les diferents modalitats de contractació de personal ajudant-lo a escollir, en cada moment, aquella més favorable a les seves necessitats.

Elaborem els seus contractes de treball i gestionem el seu registre a l'Oficina de Treball de la Generalitat.

Seguretat Social​


​​​Tramitació d'altes, baixes i modificacions en el Règim General de la Seguretat Social,  elaboració i presentació dels butlletins de cotització (TC1 i TC2), tramitació de baixes per contingències comuns i no comuns, etc... Ens encarreguem de tots els seus tràmits amb la Seguretat Social.

Nòmines


Ens ocupem del càlcul i confecció de les nòmines de le seva empresa adaptant-nos a les seves necessitats mantenint el màxim rigor en un aspecte tan sensible de la seva gestió.